Termeni și condiții

AcasăTermeni și condiții

TERMENI ŞI CONDIŢII CU PRIVIRE LA UTILIZAREA PLATFORMEI E-CATALOG


VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI CU ATENŢIE ACEŞTI TERMENI ŞI CONDIŢII ÎNAINTE DE A UTILIZA PLATFORMA E-CATALOG

1. Scopul acestor termeni şi condiţii

Aceşti termeni şi condiţii ("Termeni si Conditii") stabilesc regulile de utilizare ale platformei noastre denumită E-catalog care poate fi accesată la adresa URL: https://e-catalog.ro ("Platforma").

2. Cine suntem si modalitate de contact

Platforma reprezintă o soluţie inovativă care are ca scop sporirea randamentului procesului educațional și facilitarea comunicării transparente dintre cadrele didactice şi părinții/tutorii elevilor înscriși la școală (denumit în continuare "Utilizatorii" sau „Dumneavoastră”), prin centralizarea, integrarea și prelucrarea eficientă a informațiilor specifice procesului educativ cum ar fi note, absențe, medii și foaie matricolă. Serviciile puse la dispoziţia Utilizatorilor sunt realizate de către S.C. TONKA SOLUTIONS S.R.L. (denumit în continuare "Tonka" sau „Noi”), o persoană juridică română, cu sediul în București, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/3194/2015, cod unic de înregistrare fiscală 34237657. Tonka este de asemenea titularul drepturilor de autor asupra Platformei. Pentru a ne contacta, puteţi suna la numărul 0371.445.255 sau ne puteţi trimite un e - mail la adresa office@tonkasolutions.ro.

3. Utilizarea Platformei presupune acceptarea acestor Termeni şi Condiţii

Prin utilizarea Platformei, confirmaţi că sunteţi de acord cu aceşti Termeni şi Condiţii şi că acceptaţi să respectaţi regulile descrise în continuare. Vă solicităm să păstrați o copie a acestor Termeni şi Condiţii pe terminalul de unde accesaţi Platforma, astfel încât să îi puteţi consulta oricând consideraţi necesar.

4. Alte reguli care pot fi aplicabile

Aceşti Termeni şi Condiţii includ trimiteri la alte reguli şi politici care se pot aplica atunci când utilizaţi Platforma, precum:

 • Politica de Confidenţialitate şi Cookies, care stabileşte modul în care se prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal. Prin utilizarea Platformei confirmaţi că datele cu caracter personal pe care le-aţi furnizat sunt corecte.
 • Serviciile puse la dispoziţia utilizatorilor Platformei au în vedere obligaţiile asumate de către Tonka prin contractele încheiate cu şcolile primare, licee și alte unități de învățământ, inspectoratele şcolare, primăriile şi orice alte autorităţi publice sau entităţi private care doresc să acceseze, contra cost, Platforma, contracte care conţin reguli specifice.

5. Modificarea Termenilor si Condiţiilor

Putem modifica aceşti Termeni şi Condiţii oricând. Ori de câte ori vom face modificări, vom face tot posibilul să vă aducem la cunoștință aceste modificări. Cu toate acestea Utilizatorul are obligația de a verifica periodic acești Termeni şi Condiţii.

6. Modificări, actualizări ale Platformei sau blocarea sa temporară

Actualizarea şi modificarea Platformei poate avea loc în orice moment, pentru a reflecta modificările cu privire la serviciile noastre, necesităţile utilizatorilor noştri şi priorităţile noastre de afaceri. Aceste modificări și / sau actualizări nu necesită autorizarea sau notificarea Utilizatorului. Cu toate acestea, vă vom informa cu privire la existenţa oricăror modificări ori de cate ori vizitaţi Platforma.

Tonka poate schimba adresa URL a Platformei. La efectuarea acestei modificări, pentru o perioadă rezonabilă de timp, Utilizatorul va fi re-direcţionat automat către noua adresă URL. Platforma este pusă la dispoziţie Utilizatorilor în mod gratuit. Nu oferim nicio garanţie că Site-ul sau conţinutul său vor fi disponibile în permanenţă. Putem bloca temporar sau definitiv disponibilitatea unor pagini ale Platformei sau a întregului Site, din motive comerciale sau operaţionale. Ori de cate ori este posibil, înainte de orice astfel de blocare, vom informa Utilizatorii.

7. Păstraţi detaliile contului dumneavoastră în siguranţă

În cazul în care v-am oferit sau aţi configurat o parolă pentru a accesa anumite zone ale Platformei, confirmaţi şi sunteţi de acord că este responsabilitatea dumneavoastră de a păstra această parolă confidenţială. Nu vă vom solicita niciodată să divulgaţi această parolă, fie către Noi sau către alte persoane.

Utilizatorul trebuie să utilizeze numai detaliile sale proprii de autentificare, asumându-şi astfel întreaga responsabilitate pentru acţiunile întreprinse prin contul său personal creat pe Platformă, chiar şi în cazul în care acest cont este utilizat de către terţe persoane, cu sau fără permisiunea acestuia.

Avem dreptul de a dezactiva oricând, temporar sau permanent, orice cont de Utilizator sau parolă, dacă avem motive rezonabile să considerăm că Utilizatorul nu respectă aceşti Termeni şi Condiţii. În acest caz, vă vom informa cu privire la dezactivarea contului dumneavoastră, si acceptaţi că nu veţi încerca să accesaţi Platforma cu un alt nume său prin intermediul unui alt utilizator.

Daca știți sau bănuiţi că o altă persoană are acces la contul dumneavoastră sau la detaliile dumneavoastră de înregistrare, trebuie să ne informaţi imediat prin trimiterea unui e-mail la următoarea adresă: office@tonkasolutions.ro.

8. Cum puteţi folosi Platforma

Prin crearea şi accesarea unui cont în cadrul Platformei, conducerea fiecărei unități școlare relevante (inclusiv membri ai Inspectoratului Școlar) are posibilitatea de a genera diverse situații și rapoarte statistice, de a implementa noi rapoarte, statistici si grafice care pot ușura munca personalului didactic și de a informa cu ușurință Utilizatorii asupra noutăților, absențelor, notelor sau oricăror alte informații utile privind situația şcolară a elevilor.

Un cont de Utilizator creat de către profesori va avea privilegii de administrare suplimentare, permiţând acestora, printre altele, administrarea facilă a notelor și absențelor, înscrierea în comunitatea cadrelor didactice ce aparțin unităților de învățământ afiliate, automatizarea procesului de încheiere a situației școlare semestriale și anuale, contactarea cu ușurință a părinților elevilor prin intermediul serviciului de mesagerie.

Conturile de Utilizator pentru părinți și elevi oferă accesul rapid si facil la situația școlară care include note, absențe, medii și foaie matricolă, posibilitatea de a fi contactat direct de către profesorii elevului și posibilitatea de a primi mesaje cu noutăți, evenimente și concursuri din partea conducerii școlii.

Platforma include informaţii şi materiale care nu aparțin Tonka, cum ar fi: notele obţinute de elevi, absențe, medii și foaie matricolă. Răspunderea pentru acest conținut revine exclusiv persoanelor / unităţilor de învăţământ care îl încarcă pe Platformă, respectiv Utilizatorii Platformei. Aceste materiale şi informații nu sunt verificate sau aprobate de Tonka. Calificativele şi / sau observaţiile incluse de Utilizatorii Platformei conform funcţionalităţilor acesteia nu reprezintă opiniile Tonka.

Dacă doriţi să depuneţi o sesizare cu privire la materiale sau informaţiile postate de către Utilizatori, vă rugăm să ne contactaţi prin trimiterea unui e-mail la: office@tonkasolutions.ro.

9. Răspunderea noastră faţă de utilizatori

Tonka nu exclude şi nu îşi limitează răspunderea într-un mod care ar fi contrar prevederilor legale; toate limitările de răspundere conţinute în aceşti Termeni şi Condiţii vor fi interpretate ca producând efecte în măsura maximă permisă de lege. Tonka nu îşi asumă şi exclude orice fel de răspundere cu privire la conţinutul altor platforme, informaţiile furnizate de terţi sau informaţiile şi materialele postate de utilizatori. Tonka nu îşi asumă şi nu răspunde pentru condiţii, obligaţii, declaraţii sau garanţii implicite. Tonka nu răspunde pentru eventualele prejudicii cauzate de utilizarea necorespunzătoare a Platformei.

10. Tonka nu este răspunzătoare pentru viruşii de calculator

Nu garantăm că Platforma va fi disponibilă în mod ne-întrerupt, fără erori sau viruşi. Sunteţi responsabil pentru configurarea echipamentelor dumneavoastră tehnice şi pentru utilizarea programelor de protecţie împotriva viruşilor. Utilizatorul se obligă să nu utilizeze Platforma într-un mod inadecvat şi să nu introducă în mod intenţionat viruşi pe Platformă, precum şi materiale susceptibile de a afecta Platforma sau conţinutul acestuia.

Utilizatorului îi este interzis să încerce accesarea neautorizată a Platformei, a server-ului pe care este găzduită Platforma precum şi a oricărui calculator sau bază de date conectată la Platformă.

11. Despăgubiri

Sunteţi răspunzător pentru repararea oricărui prejudiciu, moral sau material, direct sau indirect, pierderea unei oportunităţi sau pierderea profitului suportate de către Tonka care decurg din sau se află în legătură cu oricare dintre următoarele: (i) orice utilizare a Platformei care încalcă Termenii şi Condiţiile, (ii) comportament fraudulos, comis cu intenţie sau din neglijentă, (iii) informaţiile comunicate către Tonka (iv) încălcarea oricăror legi aplicabile.

12. Mărcile noastre

Este interzisă folosirea mărcilor Tonka fără aprobarea noastră prealabilă şi scrisă.

13. Legea aplicabilă şi soluţionarea disputelor

Termenii şi Condiţiile precum şi orice obligaţii contractuale sau extra-contractuale care decurg din sau în legătură vor fi interpretate în conformitate cu legile din România. Instanţele române au competenţa exclusivă de a soluţiona orice litigiu legat de utilizarea Platformei şi a acestor Termeni şi Condiţii.

14. Dispute în materia protecţiei consumatorului

Orice întrebări cu privire la Site, inclusiv cererile de informaţii cu privire la aspectele tehnice şi comerciale legate de acesta, precum şi sesizările pot fi depuse prin trimiterea unui e-mail la: office@tonkasolutions.ro. În cazul unei dispute, utilizatorul se poate îndrepta către Platforma Europeană Online de Soluţionare a Disputelor (disponibilă la http://ec.europa.eu/consumers/odr), sau se poate adresa Autorității Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (http://www.anpc.gov.ro).

15. Date cu caracter personal, protecția datelor

15.1 Operatorul de date

În sensul legislaţiei din România privind protecția datelor cu caracter personal, Noi suntem „operator” cu privire la datele cu caracter personal furnizate și prelucrate prin Platformă.

În afară de Tonka, unele date cu caracter personal se vor prelucra și de către părți terțe cărora Tonka le-a încredințat unele activități (sau o parte din acestea). Aceste persoane împuternicite sunt următoarele:

 • SC Essensys Software SRL CIF: RO17393982 Reg. Com: J40/5499/2005 Adresa: Sector 1, București
 • SC Novologic SRL CIF: RO31260370 Reg. com: J26/199/2013 Adresa: Târgu-Mureș, Mureș
15.2 Prevederi generale

Acești Termeni și Condiții descriu procedurile Tonka de gestionare a tuturor datelor cu caracter personal colectate de la Utilizatori, incluzând dar fără a se limita la:

 • datele elevilor minori constând în: nume, prenume, CNP, note, absențe, observații referitoare/la conduita școlară;
 • datele profesorilor si ale personalului auxiliar constând în nume, prenume, telefon, e mail, IP; și
 • datele părinților constând nume, prenume, e-mail, telefon, IP.
(denumite în continuare “Date Personale”).

15.3 Utilizarea Datelor Personale

Tonka va colecta și utiliza Datele Personale cu privire la funcționarea Platformei, pentru a furniza și îmbunătăți serviciile puse la dispoziție pe Platformă. În vederea gestionării Datelor, Tonka se obligă să respecte reglementările privind protecția datelor cu caracter personal ale utilizatorilor.

În acest sens, noi vom folosi următoarele date pe care ni le furnizați, în următoarele scopuri:

 • adresa de e-mail, nume, prenume al utilizatorului – pentru a vă contacta astfel încât să vă puteți activa contul pe Platformă și să puteți accesa informațiile din Platformă și să primiți alerte și, dacă ne autorizați, să vă trimitem informații despre Platformă precum și produsele și serviciile noastre, dar și despre produsele și serviciile afiliaților și partenerilor noștri;
 • numărul de telefon mobil pentru a vă transmite informații încărcate pe Platformă;
 • datele elevilor minori constând în: nume, prenume, CNP, note, absențe, observații referitoare/la conduita școlară în vederea punerii acestora la dispoziția Utilizatorilor pe Platformă;
 • informații specifice dispozitivului – pentru a furniza, întreține, proteja și îmbunătăți serviciile noastre, a dezvolta servicii noi și a proteja Tonka și Utilizatorii noștri.

Noi vă prelucrăm datele cu caracter personal pe baza contractului pe care l-ați încheiat pentru prestarea serviciilor noastre în conformitate cu Termenii și Condițiile noastre. După caz, vă putem prelucra de asemenea datele cu caracter personal pe baza acordului dumneavoastră, caz în care vă vom solicita în mod expres acordul, informându-vă în același timp ce date vor fi prelucrate și în ce scopuri, înainte de a vă prelucra datele cu caracter personal.

Furnizarea Datelor Personale nu este obligatorie. Veți putea vizualiza Platforma şi fără a trebui să puneți la dispoziție în mod activ Datele Personale marcate ca fiind "obligatorii". Cu toate acestea, este posibil ca anumite funcţionalităţi ale Platformei nu vor putea fi accesate în absenţa furnizării Datelor Personale marcate ca fiind "obligatorii".

15.4 Securitate

Tonka implementa măsuri tehnice, fizice și administrative de securitate a Datelor Personale în vederea protejării oricăror Date Personale aflate sub controlul său împotriva pierderii, utilizării neautorizate sau inadecvate și/sau alterării.

15.5 Perioada de stocare

Tonka va păstra toate Datele Personale exclusiv pentru perioada necesară pentru a realiza serviciile puse la dispoziția utilizatorilor prin intermediul Platformei sau pentru a respecta legislația aplicabilă, orice termene de prescripție aplicabile sau termeni din aceşti Termeni şi Condiţii. La sfârșitul respectivei perioade, Datele Personale vor fi şterse sau anonimizate în conformitate cu reglementările aplicabile.

15.6 Drepturile dumneavoastră

În temeiul legislației din România privind protecţia datelor cu caracter personal, dumneavoastră aveți dreptul de a obiecta, oricând și gratuit, față de prelucrarea propriilor Date Personale pentru orice fel de realizare de profil prin intermediul Platformei.

Acolo unde este cazul, aveți de asemenea dreptul să vă retrageți acordul oricând, fără a afecta legalitatea oricărei prelucrări pe care am realizat-o deja pe baza acordului dat anterior.

Dacă doriți să vi se dea acces la Datele Personale pe care le deținem despre dumneavoastră, vă rugăm să ne trimiteți o cerere în acest sens, cu ajutorul funcționalităților din domeniul dumneavoastră personal din Platformă. În mod alternativ, puteți solicita aceste informații prin trimiterea unui e-mail la office@tonkasolutions.ro. Aceste informații sunt furnizate gratuit.

Dacă oricare dintre Datele Personale pe care le deținem despre dumneavoastră sunt incorecte sau inexacte, le puteți corecta prin schimbarea datelor incluse în contul dumneavoastră.

De asemenea ne puteți contacta pentru a obiecta față de prelucrarea Datelor Personale, de a solicita ștergerea acestora, de a aplica o restricție cu privire la prelucrarea acestora, conform termenilor și în limitelor stabilite de legislația în vigoare. Aveți de asemenea dreptul de a solicita ca terții să fie notificați despre corectarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării Datelor Personale furnizate de către sau colectate de la dumneavoastră.

În plus, aveți dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere care, în România, este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România (ANSPDCP) având următoarele date de contact:

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1

Cod Poștal 010336

București, România

tel: +40.318.059.211 or +40.318.059.212

fax: +40.318.059.602

e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

website: http://www.dataprotection.ro/index.jsp?page=home&lang=en

Vă rugăm să aveți amabilitatea să încercați să soluționați orice probleme mai întâi cu Noi, cu toate că aveți dreptul de a contacta oricând ANSPDCP. Pentru orice informații suplimentare sau pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să ne contactați la office@tonkasolutions.ro.

Aceşti Termeni şi Condiţii au fost actualizaţi ultima dată la data de 25.04.2018.